Masaż

Rodzaj Czas trwania Cena
Masaż klasyczny / leczniczy 30 min / 60 min 70 zł / 120 zł
Masaż relaksacyjny z elementami masażu klasycznego / leczniczego 30 min / 60 min 70 zł / 120 zł
Masaż relaksacyjny ciepłym olejem 30 min / 60 min 80 zł / 140 zł
Masaż sportowy 30 min / 60 min 80 zł / 150 zł
Masaż kobiet w ciąży 30 min 70 zł
Masaż próżniowy antycellulitowy / odchudzający 20 min (partia ciała) 70 zł
Masaż gorącymi kamieniami 70 min 150 zł
Belgijski masaż czekoladowy 70 min 150 zł
Masaż głęboko nawilżający masłem shea 60 min 150 zł
Masaż bańką chińską antycellulitowy 20 min 70 zł
Drenaż limfatyczny 30 min 70 zł

Rehabilitacja

Rodzaj Czas trwania Cena
Konsultacja fizjoterapeutyczna - badanie wad postawy ciała - 150 zł
Konsultacja fizjoterapeutyczna z instruktażem prawidłowej pielęgnacji niemowlęcia - 150 zł
Wizyta kontrolna - 120 zł
Terapia neurorozwojowa niemowląt (NDT Bobath) 30 min 80 zł
Gimnastyka korekcyjna 40 min 90 zł
Kinsiology taping - 25 zł
Konsultacja uroginekologiczna - 150 zł
Terapia uroginekologiczna - 110 zł

W przypadku niepojawienia się na zabiegu oraz nieodwołania wizyty na co najmniej 12 godziny przed terminem, zabieg zostaje potraktowany jako wykonany
i pobierana jest za niego pełna opłata. Nieuregulowanie opłaty za nieodwołaną wizytę skutkowało będzie wykreśleniem wszystkich umówionych wizyt
oraz brakiem możliwości umawiania się w przyszłości.

Cennik ważny od 03.01.2022r.

 

REGULAMIN PRACOWNI

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2020. i jest regulaminem w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego i określa prawa i obowiązki stron. „Dla Ciebie” Pracownia masażu i rehabilitacji oraz Centrum Rehabilitacji dzieci i niemowląt., świadczy usługi z zakresu masażu i zajęć rehabilitacyjnych klientów indywidualnych.
Warunki korzystania z powyższych zajęć dla klientów indywidualnych .

Przepisy ogólne       

1. „Dla Ciebie” Pracownia masażu i rehabilitacji oraz Centrum Rehabilitacji dzieci i niemowląt prowadzi terapię w formie: masażu, zajęć rehabilitacyjnych, gimnastyki korekcyjnej, zabiegów fizykoterapeutycznych.
2. Pracownia jest czynna od poniedziałku do piątku w godz.  9.00-22.00; w soboty, niedziele i święta Pracownia jest zamknięta.

Przepisy porządkowe

1. Odzież wierzchnią należy pozostawić w poczekalni lub w każdym z gabinetów w miejscu do tego przeznaczonym.
2. „Dla Ciebie” nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty i rzeczy wartościowe pozostawione na terenie Pracowni.
3. Za bezpieczeństwo podczas trwania zajęć rehabilitacyjnych i masażu odpowiada terapeuta.
4. Opiekun prawny i osoba korzystająca z zajęć może przebywać w gabinecie wyłącznie w obecności terapeuty. Przed zajęciami prosimy oczekiwać na osobę prowadzącą w poczekalni.

Korzystanie z terapii

1. „Dla Ciebie” w porozumieniu z opiekunem prawnym lub pacjentem decydują o terminie spotkania
2. Zajęcia rehabilitacyjne prowadzone są indywidualnie, a koszt i czas trwania zajęć określony jest w cenniku.
3. Istnieje możliwość ustalenia stałego terminu rehabilitacji/masażu dla danego pacjenta na dany rok kalendarzowy
4. W sytuacji, gdy zajęcia rehabilitacji/masażu zostaną odwołane przez „Dla Ciebie” pacjentowi w miarę możliwości i w zależności od wolnych miejsc proponowane są zajęcia z innym terapeutą lub w innym terminie. W przypadku odwołania zajęć przez „Dla Ciebie” opłata za zajęcia nie jest pobierana.
5. Zajęcia rehabilitacyjne/masaż pacjent lub opiekun prawny maja prawo odwołać bez konsekwencji finansowych w terminie powyżej 12h
6. W przypadku niepojawienia się na zabiegu oraz nieodwołania wizyty na co najmniej 12 godziny przed terminem, zabieg zostaje potraktowany jako wykonany i pobierana jest za niego pełna opłata.
7. „Dla Ciebie” nie obciąży kosztami pacjenta w sytuacjach losowych, chorobowych, awaryjnych, jeżeli pacjent lub opiekun prawny przedstawi stosowne zaświadczenie potwierdzające zaistniałą sytuację ( zaświadczenie lekarskie, zaświadczenie ze szkoły, mandat)
8. Zajęcia odbywające się w stałym terminie można odwołać maksymalnie 3 tygodnie z rzędu. Odwołanie zajęć w 4 tygodniu będzie skutkowało utratą stałego terminu.
9. Pacjent lub opiekun prawny ma obowiązek telefonicznie poinformować terapeutę o spóźnieniu się na zabieg. W przypadku spóźnienia zabieg/ćwiczenia nie są przedłużane.
10. Pacjent lub opiekun prawny jest zobowiązany powiadomić terapeutę o innych chorobach mogących mieć wpływ na zdrowie pacjenta oraz terapeuty w tym m.in. choroby zakaźne.
11. Nagrywanie i fotografowanie zajęć prowadzonych przez „Dla Ciebie” może odbywać się tylko i wyłącznie za zgodą osoby prowadzącej zajęcia i współuczestników.
12. Zapisanie się na zajęcia rehabilitacyjne i masaż jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Postanowienia końcowe

1. Administratorem Pani/Pana danych jest „Dla Ciebie” Pracownia masażu i rehabilitacji oraz Centrum Rehabilitacji dzieci i niemowląt z siedzibą w Tychach. Kontakt możliwy jest za pomocą adresu email: [email protected]
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usług rehabilitacji i masażu, jak również w celu archiwizacji. W razie takiej konieczności dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
3. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz ich przenoszenia.
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów przetwarzania.
5. Regulamin jest dostępny w Pracowni oraz na stronie internetowej: www. rehabilitacja-masaz.com.pl